Välkomna till YTF:s nya hemsida!

Vi bygger fortfarande, så kika in med jämna mellanrum.

YTF, Yrkestrubadurernas förening, bildades 1971. Initiativtagare var bland andra Fred Åkerström (föreningens förste ordförande), Cornelis Vreeswijk, Finn Zetterholm, Bengt Sändh, Pierre Ström, Lars Göransson och Torgny Björk.

YTF vill samla och organisera professionellt verksamma visartister.

YTF:s syfte är att genom egen opinionsbildning och samarbete med berörda fackliga och kulturella organisationer tillvarata professionellt verksamma visartisters intressen, att främja den svenska visan, samt att bidra till att stärka ett folkligt kulturellt perspektiv, om nödvändigt i opposition mot en övernationell populärkulturindustris intressen.

Under sjuttio- och åttiotalen bedrev YTF dessutom både artistförmedlingsverksamhet och grammofonproduktion.

Eftersom målen långt ifrån är uppnådda fortsätter YTF arbetet, trots uppnådd mogen ålder!

Under de senaste åren har YTF, Yrkestrubadurernas förening, på etiketten YTF(r) återupptagit fonogramutgivningen.

Beach Ball A line styled icon from Orion Icon Library.
Nyheter


Check-In Place A line styled icon from Orion Icon Library.
På gång


Map Marker A line styled icon from Orion Icon Library.
Kontakt