Styrelsen

Styrelsen

Så här ser styrelsen ut år 2023:

  • Ordförande: Pierre Ström

  • Kassör: Billey Shamrock

  • Sekreterare: Elin Lyth

  • Ledamöter: Kristina Olsson, Daniel Östersjö, Gunnar Ekman

  • Suppleanter: Monica Söderberg, Krister Ulvenhoff, Signe Rudberg Selin och Janne Bäckman (webbmaster)